Tag

Deep Learning

D

Sự khác biệt giữa AI và Machine Learning

S

Như các bạn đã biết thời gian gần đây lĩnh vực Big Data đang phát triển rất nhanh và có rất nhiều cơ hội việc làm liên quan với mức lương rất hấp dẫn. Hôm nay mình sẽ dịch một bài từ tác giả Bernard Marr để chúng ta có thể hiểu thêm một chút kiến thức về lĩnh vực rộng lớn này. Đầu tiên chúng ra sẽ tìm hiều về sự khác nhau của Trí tuệ nhân tạo (AI) và Machine Learning(ML) , hai từ này được sử dụng...

Recent Posts

Recent Comments

Tags