Latest stories

L

Kinh nghiệm du lịch tự túc Hàn Quốc – Phần I

K

Hẳn là các bộ phim Hàn Quốc có ấn tượng rất mạnh với tất cả chúng ta nên Hàn Quốc luôn luôn có một sức hút kì lạ mà ai cũng muốn một lần đặt chân lên bất kì mùa nào trong năm. Tìm hiểu qua thì các bạn sẽ thấy Hàn Quốc mùa nào cũng có một vẻ đẹp riêng, ấn tượng riêng, nhưng với tôi, Thu Hàn Quốc là một cái gì đó thôi thúc mạnh mẽ và được xếp hạng top trong Bucket list. Bởi thế, trong một nốt nhạc...

Sự khác biệt giữa AI và Machine Learning

S

Như các bạn đã biết thời gian gần đây lĩnh vực Big Data đang phát triển rất nhanh và có rất nhiều cơ hội việc làm liên quan với mức lương rất hấp dẫn. Hôm nay mình sẽ dịch một bài từ tác giả Bernard Marr để chúng ta có thể hiểu thêm một chút kiến thức về lĩnh vực rộng lớn này. Đầu tiên chúng ra sẽ tìm hiều về sự khác nhau của Trí tuệ nhân tạo (AI) và Machine Learning(ML) , hai từ này được sử dụng...

Kotlin for Android 2 : Android Button

K

Today we will learn about Android TextView in Kotlin. This article includes 2 content : New Button programmatically Button OnClickListenner Dynamically change button background 1. New Button programmatically    In this articles, we will learn about create a Button programmatically and add the Button to a LinearLayout using Kotlin We create a new project Kotlin and follow 2 file. Android_main.xml...

Kotlin for Android 1 : Android TextView

K

Today we will learn about Android TextView in Kotlin. This article includes 2 content :

New TextView programmatically
TextView OnClickListenner

1. New TextView programmatically
In this article, we will create two TextView with two way:

Generate from XML
Creating a new TextView programmatically and add TextView to a LinearLayout in Kotlin Android

Awesome mobile collections (Updating…)

A

Today I will share solutions to some of the issues that I’ve encountered during my android application development. And it will always be updated every day. Android Studio Config color log in android studio Create live template Android Element Change font in Textview, Edittext easily – 1 Change font in Textview, Edittext easily – 2 Create Button auto generate XML – 1...

Android Interview Questions Collections – P1

A

Today I will share the basic knowledge that employers refer to using interviews (The answers  and new question will be updated constantly and hope to get your contributions in the comment section): Core Android How does the Android notification system work? How can two distinct Android apps interact? (several answers) Describe Activities. [info] What are the four states of the Activity Lifecycle...

Android Design Patterns: Singleton Pattern

A

In this post we are going to begin to learn about a very important concept in programming and its application in Android, it is the design pattern. What is the design pattern?     Design patterns represent the best practices used by experienced object-oriented software developers. Design patterns are solutions to general problems that software developers faced during software development. These...

Part 2: High-quality android code with analysis tools : Lint

P

Android Lint is a analysic tool to easily identify and correct problems with the structural quality of your code, without having to execute the app or write any test cases. This tool improves the accuracy, security, performance, usability, as well as simple source code making it easier for people to read your source code. So I want through this article to share with you how to use a tool that is...

IBM Watson IBM Machine Learning: Tone Analyzer

I

Watson is a question answering computer system capable of answering questions posed in natural language developed in IBM‘s DeepQA project by a research team led by principal investigator David Ferrucci. Watson was named after IBM’s first CEO, industrialist Thomas J. Watson.The computer system was specifically developed to answer questions on the quiz show Jeopardy! and, in 2011, the...

Recent Posts

Recent Comments

Tags